Pustaka Arafah

, , ,

AL-URJÛZAH AS-SANIYYAH: Nazham Ringkasan Sirah Nabi Muhammad untuk Santri dan Pemula

Rp 15.000

Soft Cover
Penulis : Syaikh Amin Muwafiqi Al-Jaza’iri
Ukuran: 9 x 12,5 cm
Jumlah halaman: 114

Kitab kecil yang ada di hadapan Anda ini adalah terjemahan dari Urjûzah As-Saniyyah  Fî ‎Dzikr Sîrah Asyraf Al-Bariyyah karya Syaikh Al-Amin Muwafiqi Al-Jaza’iri hafizhahullâh. ‎Berbentuk nazham dengan menggunakan bahar rajaz majzu’, berjumlah 192 bait. Berisi ‎perjalanan hidup Nabi saw, sejak beliau lahir sampai wafat. Syairnya pendek-pendek ‎sehingga mudah dihafalkan dan cocok untuk anak-anak maupun dewasa. ‎

Nazham ini memuat ringkasan peristiwa penting dalam sirah Nabi kita Muhammad saw. ‎Dimulai dengan pengenalan nama-nama beliau saw, kelahiran, penyusuan, pengasuhan, ‎pernikahan, ikut membangun Ka’bah, kenabian, sahabat mula-mula masuk Islam, ‎dakwah kepada keluarga, penindasan orang-orang kafir, hijrah ke Habasyah, bai’at ‎kaum Anshar, hijrah ke Madinah, istri-istri beliau, putra-putri beliau, peperangan, haji ‎wada’, hingga kewafatan beliau saw.‎

Harapan kami kepada Allah swt, semoga buku ini bernilai jariyah bagi penyusunnya dan ‎bernilai pahala bagi siapa saja yang terlibat―baik secara langsung atau tidak ‎langsung―dalam upaya menerbitkan dan menyebarluaskannya. Dan juga, semoga ia ‎bermanfaat bagi para pembaca yang hendak mengenal perihidup Rasulullah saw, ‎terlebih bagi para santri dan pelajar pemula sebelum mempelajari kitab-kitab sirah ‎yang lebih tebal. Selamat membaca dan menghafalkan!‎

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

0
YOUR CART
  • No products in the cart.